دادرسی‌ دعاوی‌ مطبوعاتی‌ در حقوق انگلستان

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

چکیده

در مطالعه‌ تطبیقی‌ حقوق مطبوعات‌، کشور انگلستان‌ از نمونه‌های‌ شاخص‌ و برجسته‌ به‌ شمار می‌رود. انگلستان‌ به‌ عنوان‌ خاستگاه‌ اصلی‌ اولین‌ روزنامه‌های‌ چاپی‌ مدرن‌، در بستر چالشهای‌ سیاسی‌ و حقوقی‌ تجربه‌ای‌ گرانبار و بدیع‌ در دادرسی‌ دعاوی‌ مطبوعاتی‌ از خود به‌ جا گذاشته‌ است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Press Complaints Procedure in the British Law

نویسنده [English]

  • Ghasem Mohammadi
چکیده [English]

In comparative studies of Press Law, United Kingdom in a distinctive and important instance. UK as seat of the first modern printed magazine and in context of political and legal challenges, has given an valuable and innovative experience in trial of press complaints.