بررسی نظام حقوقی بیمه‌های خدمات درمانی در ایران با مقایسه بیمه‌های درمانی در آمریکا

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تأمین ابعاد گوناگون امنیت از جمله امنیت اقتصادی از اهداف مهم دولت‌هاست. مخاطرات اجتماعی نظیر بیماری‌ها این امنیت را تهدید می‌کنند. به همین علت پس از تشکیل دولت‌های رفاه در قرن هیجدهم این دول با ارائه خدمات تأمین اجتماعی، از اثرات منفی این مخاطرات بر شهروندان خود می‌کاهند. دولت‌ها همواره در تلاشند مناسب‌ترین شیوه ارائه خدمات درمانی را بیابند. در همین راستا دولت‌های ایران و آمریکا در سال‌های اخیر، تغییراتی در نظام سلامت کشور ایجاد کرده و آن را به یکی از موضوعات پیچیده در عرصه حقوقی بدل نمودند. با عنایت به همگانی نمودن بیمه درمانی و حق مشارکت اجباری، بررسی بیمه‌های درمانی را بسیار حائز اهمیت می‌سازد. در این پژوهش کوشش شده تا سیاست‌های نظام سلامت، نهادهای فعال در زمینه ارائه خدمات درمانی، مشمولان و منابع مالی آنان، سطوح و شیوه‌های ارائه خدمات درمانی در این دو کشور مقایسه شوند، تا بتوان نارسایی‌های نظام بیمه‌های درمانی در ایران را مشخص و پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Law System of Health Service Insurance in Iran with Comparing Health Insurance in America

نویسندگان [English]

  • Emran Naimi 1
  • Mohammad Sharifi Soltani 2
1 Department of Public Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Master of Public Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Providing different aspects of security including economical security are the most important goals of governments. Social risks like illness threat such a security. Because of this, after establishing welfare governments in 18 century, this government through providing social service decreases the negative effect of these risks on its nations. Also governments try to find the most appropriate method of health service. Regarding this, Iran and America governments in the recent years imposed change on the health system of country and change it to one of the complicated subjects in the law arena. Considering comprehensiveness of health insurance and Compulsory Corporation, reviewing health insurance is important. In this research on the purpose of recognizing weakness of Iran health insurance system and meeting them, we try to compare health system strategy, active institution in the field of providing health service, covered people and it's financial resource and method of providing health service in these two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Insurances
  • health system
  • Methods and Levels of Health Service
  • Family Doctor
  • Franchise
الف) منابع فارسی
اباذری فومشی، منصور. مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. تهران: انتشارات خرسندی، 1392.
احمدپور، محمدحسن. مطالعه تطبیقی بیمه‌های مکمل خدمات درمانی در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران. تهران: بیمه خدمات درمانی، ۱۳۸۰.
بادینی، حسن، زینب عصمنی، حسن کولیوند. «اصول خاص حاکم بر نحوه ارائه مزایا در نظام بیمه‌ای تأمین اجتماعی». مجله پژوهشنامه بیمه 99 (1389): 96-71.
جوانبخت، مسعود. سوسن فدایی. «مقایسه تطبیقی نظام پزشک خانواده در ایران و سایر کشورها». دنیای تغذیه و سلامت 162 (1390): 1. 26/01/1393.
حسینی جناب، وحید، امیدرضا طریقتی. «پزشک خانواده». نشریه بیهوشی و درد 3 (1379): 51-36.
دفتر تنظیم قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی. مجموعه قوانین و مقررات بیمه‌های اختیاری. تهران: سازمان تأمین اجتماعی، 1384.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای. «ابلاغ سیاست‌های کلی «سلامت»». آخرین دسترسی 29/08/1393.http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26083.
زارع، حسین. «بیمه‌های مکمل مدی‌کیر». ماهنامه بیمه همگانی خدمات درمانی 14 (1379): 73-56.
زارع، حسین. «معرفی اجمالی بیمه‌های مکمل درمانی». ماهنامه بیمه همگانی خدمات درمانی 19 (1381): 83-32.
زارع، حسین، ایروان مسعودی اصل و علی اخوان بهبهانی. بیمه‌های اجتماعی سلامت در ایران و جهان. تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های مجلس، 1389.
طاووسیان، رویا. «پزشک خانواده یا آشنای خانوادگی». سروش جوان، 18/10/1380.
عراقی، عزت‌الله. تهران: درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1386.
عسکری‌زاده، محمد. «نظام تأمین اجتماعی در برنامه سوم توسعه». فصلنامه تأمین اجتماعی 3 (1382): 252-221.
کمالان، سید مهدی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات کمالان، 1387.
کمیته بهداشت و درمان. «مروری بر ساختار بیمه‌های درمانی مکمل در کشورهای منتخب و ایران». گزارش اقتصادی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1383.
کی، پارک. درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی. ترجمه و تحقیق خسرو رفائی شیر پاک. تهران: نشر ایلیا، 1382.
ماهر، علی. «مطالعه تطبیقی پرداخت هزینه‌های درمان در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران». فصلنامه تأمین اجتماعی 14 (1382): 167-149.
معاونت بهداشت، درمان و امور بیمه. مجموعه قوانین و مقررات بیمه درمان اقشار نیازمند تحت پوشش. تهران: نشر کمیته امداد امام خمینی (ره)، 1382.
منصور، جهانگیر. قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور. تهران: نشر دوران، 1391.
منصور، جهانگیر. قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور. تهران: نشر دوران، 1388.
منصور، جهانگیر. مجموعه قوانین و مقررات استخدامی. تهران: نشر دوران، 1389.
منصور، جهانگیر. مجموعه قوانین و مقررات بیمه. تهران: نشر دوران، 1393.
منصور، جهانگیر. محشی مجموعه کامل قوانین و مقررات رفاه و تأمین اجتماعی. تهران: نشر دوران، 1392.
موسوی، سید فضل‌الله. «نظام تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام». مقاله ارائه‌شده در همایش تبیین جایگاه حقوق تأمین اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (تهران)، 06/02/1383.
مهدی‌زادگان، ایران، رحمت‌الله باقرپور. سوءاستفاده و غفلت از سالمندان. تهران: انتشارات نقش جهان، 1380.
میرزایی، علیرضا. محشی مجموعه قوانین و مقررات حقوقی. تهران: انتشارات بهنامی، 1389.
نعیمی، عمران، محمدرضا جوان‌جعفری، حمید فدایی جویباری، محسن قاسمی، احمد رضوانی منفرد، مهدی رشوند بوکانی، زهرا جعفری و نسرین طباطبایی حصاری. قانون تأمین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر جنگل، 1392.
نعیمی، عمران، محمدمهدی صداقت. آشنایی با بیمه‌های تکمیلی ایران. تهران: انتشارات جنگل، 1391.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. دستورالعمل اجرایی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده نسخه 3/7. تهران: نشر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1385.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. دستورالعمل اجرایی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع نسخه 2/0. تهران: نشر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1392.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. «تحول نظام سلامت». آخرین دسترسی 29/08/1393. http://tahavol.behdasht.gov.ir.
ب) منابع لاتین
Black, Kenneth. Life & Health insurance. NewYork: Person Ink, 2004.
CMS.gov. “Services of Medicare and Medicaid”. Last Accessed November 20, 2014. http://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Outreach/Partnerships/downloads/11315-P.pdf.
Humphrey, Doris D. Sigler, Kathie. Medical Office Reference Manual. 3rd Ed. Douglas: Health Care Informatics an Interdisciplinary Approach, 2005.
Kao-Ping Chua, “Overview of the U.S Health care System”, 2006/2/10, Last Accessed November 16, 2014. http://www.amsa.org/uhc/healthcaresystemoverview.pdf.
Kuttner, Robert. “Market Based Failure: A Second Opinion on U.S. Health Care Costs.” Coverage the New England Journal of Medicine 14 (2008): 484-631.
Laborde, Jean Pierre. Deroit de la Securite Sociale. Paris: Presses University de France, 2005.
Like, Sheryl A. Jenkins, Lucy A. Life & Health Insurance Principliles of Health Insurance. Texas: Medical Expence Insurance, 2000.
Millset, Robertو Shailesh Bhandari. Health Insurance Coverage in the United States, Washington DC: Current Population Bureau, 2003.
Tauran, Thierry. Deroit de la Securite Sociale. Rhône Alpes: Presses Universitaires de Grenoble, 2000.
The Official U.S. Government Site For Medicare. “Medicare.gov”. Last Accessed November 16, 2014. http://www.medicare.gov/supplement-other-insurance/compare-medigap/compare-medigap.html.
U.S. Department of Health and Human Services. “HRSA”. Last Accessed November 18, 2014. http://www.hrsa.gov/about/organization/index.html.
U.S. Government. “Medicaid.gov”. Last Accessed November 16, 2014. http://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program-information/by-topics/eligibility/eligibility.html.
U.S. Government. “Medicaid.gov”. Last Accessed November 16, 2014. http://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program information/ by-state/by-state.html.
U.S. Government. “Socialsecurity.gov”. Last Accessed April 20, 2014. www.socialsecurity.gov/ mediinfo.html .