تأثیر قوانین مربوط به تملک املاک بر معاملات املاک شهری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ‌ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران

چکیده

دولت و شهرداری‌ها برای انجام وظایف و مسؤولیت‌هایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص می‌نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و ... انجام می‌گیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص می‌نمایند. البته بدواً باید از املاک و اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند. در موارد زیادی نیز به علت عدم تکافوی املاک مزبور تملک اراضی و املاک اشخاص ضرورت دارد. بدین‌ترتیب چه‌بسا بین منافع خصوصی افراد و منافع عمومی جامعه تعارض به وجود آید. هرچند به دلایل معقول و منطقی صرف‌نظر کردن و نادیده گرفتن منافع عمومی پذیرفته‌شده نیست. اما این امر نبایستی موجب ضرر و زیان اشخاص گردد. احترام به اصل تسلیط، حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها ایجاب می‌کند حقوق و خواسته‌های افراد مدنظر قرار گیرد. در عین حال، رعایت و پایبندی به اصول مذکور نافی تأمین خواسته‌ها و نیازهای عمومی نباید باشد. بدین‌منظور ضرورت وجود قوانین و مقرراتی که رعایت منافع صاحبان املاک و منافع جامعه را مورد توجه قرار داده باشد، دوچندان می‌شود. بررسی قوانین و مقررات مربوطه، و توجه به این مسئله که قوانین مزبور تا چه حدی در این راستا می‌باشد لازم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Laws on Property Ownership on Urban Real Estate Transactions

نویسنده [English]

  • Shahnaz Seifolahi
Master of Private Law, Islamic Azad University of Damghan, Iran
چکیده [English]

The impact of laws on estate acquisition on city real estate. State and municipalities to do the duties and responsibilities that are responsible, such as real and legal persons, in the necessary time, they form the contracts with others which these contracts are done in the form of contracts such as sale, rent, compromise, mortgage, power of attorney, swaps and contracts referred to in Article 10 of Civil Code. In addition, to implement their programs and projects, they need to acquisition and possession of properties which according to existing laws and regulations, they apply the acquisition and possession of their personal properties. Of course, they must use national and state property and lands. In many cases, because of the inadequacy of the estate, land acquisition and property of people is necessary. Thus, it is possible that a conflict arise between the private interests of individuals and the public interest of community. However, due to reasonable and logical reasons, discarding and ignoring the public interest is not accepted. But this should not be cause the damage of individuals. The respect to the principle of autonomy and the principle of freedom of contracts requires that the rights and aspirations of individuals are considered. However, comply with the above principles should not be conflicted to supply the wants and needs. Therefore, the necessity of laws and regulations that concern the interests of property owners and the interests of society is considered. Reviewing the relevant laws and regulations and pay attention to the question of to what extent the rules is in this regard, is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • municipality
  • ownership
  • acquisition
  • Plan
بازگیر، یدالله. قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور (خیارات و احکام راجع به آن). ویرایش یازدهم. تهران: انتشارات جاودانه، 1389.
شمس، احمد. نظام حقوقی اراضی ملی‌شده. ویرایش ششم. تهران: نشر دادگستر، 1394.
فاضل لنکرانی، محمد. جامع‌المسائل. جلد اول. ویرایش یازدهم. تهران: انتشارات اسلامیه، 1388.
کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها). جلد پنجم. ویرایش سیزدهم. تهران: انتشارات دادگستر، 1386.
کامیار، غلامرضا. حقوق شهری و شهرسازی. ویرایش دوم. تهران: انتشارات مجد، 1393.