قانون‌گذاری کیفری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استاد حقوق کیفری دانشگاه گلاسکو بریتانیا

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

پرفسور فارمر از اساتید و شخصیت‌های شناخته‌شده در حوزه‌های فلسفه حقوق کیفری، جامعه‌شناسی مجازات، تئوری‌های حقوقی و حقوق کیفری هستند. ایشان فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج بوده و در حال حاضر بیش از صد مقاله و کتاب معتبر در حوزه‌های مختلف مورد اشاره تألیف نموده‌اند. پرفسور فارمر دارای شخصیتی اخلاقی، منضبط و بسیار جدی و پرکار هستند. نگارش بیش از ده کتاب و مقاله در هر سال گواه صادقی بر این مدعاست. نامبرده با اینکه حدود پنجاه سال بیشتر ندارند، نامی آشنا در کنار نویسندگان بزرگی مانند آنتونی داف، آندره ایشورث، دیوید گارلند، جفری مورفی و دیگر همتایانشان محسوب می‌شوند و آثار برجسته‌ای همراه با این بزرگان به چاپ رسانده‌اند. عمق و دقت نظر علمی از دیگر ویژگی‌های بارز ایشان محسوب می‌شود. پنج سال شاگردی و جلسات هفتگی با ایشان جزء بهار عمر اینجانب و افتخاری بزرگ محسوب می‌شود.
در مقاله حاضر، نامبرده، مانند دیگر آثار علمی خود از انجام هرگونه کار تکراری احتراز و سعی نموده نکاتی ناب از درون‌بخشی ظاهراً معمولی و تکراری استخراج کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانون‌گذاری در میان طرفداران نظام کامن‌لا و رومی ـ ژرمنی از مباحث چندساله و تکراری در ادبیات حقوق غرب محسوب می‌شود. بدون تردید تاکنون صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر درآمده است؛ اما استاد طرح مجدّد این مباحث و بیان مجدّد دلایل، مزایا و معایب سیستم کامن‌لا از یک سو و سیستم قانون‌گذاری متفاوت در کشورهای اروپای قاره‌ای درگیر اعضای این خانواده از سوی دیگر را تکراری و غیرضروری می‌داند. از نگاه ایشان اصولاً تقسیم نظام‌های حقوقی به نظام‌های حقوقی نوشته و نانوشته، تقسیم‌بندی دقیقی نیست؛ چرا که حقوق، به خصوص در دنیای مدرن، نمی‌تواند نانوشته باشد. البته اینکه قواعد حقوقی توسط چه مقام یا نهادی نوشته و جمع‌آوری می‌شود می‌تواند به تناسب پیچیدگی حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقی یک سلسله قواعد کلی، فراگیر و دائمی هستند که یک سلسله ویژگی‌ها و آثار خاص خود را دارند. این ویژگی‌ها و آثار در تمامی نظام‌های حقوقی، بر همه قواعد حقوقی بار می‌شود. از سوی دیگر به نظر ایشان قانون‌گذاری پیوندی ناگسستنی با شکل‌گیری دولت ـ ملت‌ها و نهادهای مشروع برای ایجاد قواعد حقوقی دارد. در این نگاه، تئوری‌های حقوقی با تئوری‌ها و اندیشه‌های سیاسی، قرابتی اجتناب‌ناپذیر دارند. مثلاَ در اندیشه حقوقی بنتهام، قانون‌گذاری فقط وسیله‌ای برای انسجام‌بخشی، نظارت، کنترل و اطاعت در جامعه است. در حالی که در اندیشه‌های حقوقی لیبرال، ممکن است نقش قوانین به رسمیّت‌ شناختن حقوق آحاد جامعه و کنترل قدرت دولت باشد. بنابراین فارغ از مزایای فنی و تکنیکی، شفافیت، کلیت و قابلیت دسترسی قوانین در مقابل رویه‌های قضایی، باید توجه داشت که برای تدوین مجموعه قوانین، لازم است جایگاه قانون‌گذاری در بستر اجرای عدالت و حقوق عمومی مورد تأمل دقیق‌تر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codification

نویسندگان [English]

  • Dr. Lindsay Farmer 1
  • Dr. Abdolreza Javan Jafari 2
  • Sara Mirbazel 3
  • Bahman Khodadadee 4
1 Professor of Law, Glasgow, UK
2 Associate Professor, Department of Law, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
3 Master Student of Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University of mashhad, Iran
4 Master of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabataba'i University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The question of codification is a topic that is almost as old as the law itself. Early collections of laws are routinely referred to as codes, even though there is usually little reflection on quite what it is that constitutes a ‘code’ or what codification might mean in this context. In the modern law, codification has tended to be thought of in terms of grand modernizing projects that aim to replace older laws with new, universal and complete statements of law. The academic literature on codification has accordingly been dominated by debates for and against codification. The reformers argue that codes are modern, clear, accessible and consistent, while defenders argue that existing laws are consistent with the culture of the community they regulate and are flexible and adaptable to change.
In this paper my aim is to go beyond this debate which, in my view, has become somewhat sterile. I try instead to address two principal questions. The first is to ask what exactly it means to codify the law. The, perhaps slightly surprising, conclusion that I draw here is that all law is necessarily ‘codified’ in the precise sense that laws or rules are necessarily generalizations about conduct and how it should be regulated, and that this very process or abstraction or generalization then creates constraints for the practice of law or dispute settlement: as rules are written down they must be followed, and similar cases decided in the same way. In this way the practice of codification regulates legal practice as well as social life. And as rules become more complex they may be written down in different way - law books or legislation. This then leads to the second question, which is to examine the more limited understanding that we have of codification in modern legal systems. Here I argue that codification is linked to practices of state-building and the practices of legitimacy that are associated with it in modern society. In this way I thus hope to offer new understanding of a concept and a practice that is central to the modern law.
Finally I would like to record my gratitude to Bahman Khodadadee and Sara Mirbazel for their works in producing this translation, and to Dr. Abdolreza Javan Jafari for assisting with and overseeing this process.
Lindsay Farmer
Glasgow
22nd April 2014

کلیدواژه‌ها [English]

  • legislation
  • Legal Systems
  • Common Law
  • Legal Rules and Regulations
Dubber, Markus Dirk. “Penal Panopticon: The Idea of a Modern Model Penal Code.” Buffalo Crim. LR 4 (2001): 53-100.
Farmer, Lindsay. “Reconstructing the English Codification Debate: The Criminal Law Commissioners 1833-45.” Law & Hist Rev 18 (2000): 397-425.
Friedland, M.L. “R.S. Wright’s Model Criminal Code: A Forgotten Chapter in the History of the Criminal Law.” Ox. Jnl. of Leg. Stud. 1 (1981): 307-346.
Kadish, Sanford H. “Codifiers of the Criminal Law.” In Blame and Punishment. Essays on the Criminal Law, 1987.
Kolsky, Elizabeth. “Codification and the Rule of Colonial Difference: Criminal Procedure in British India.” Law & Hist. Rev. 23 (2005): 631-683.
Leader-Elliott, Ian. “Benthamite Reflections on Codification of the General Principles of Criminal Liability: Towards the Panopticon.” Buffalo Crim. LR 9 (2006): 391.
Lieberman, David. The Province of Legislation Determined. Legal Theory in Eighteenth Century Britain, 1989.
Mantena, Karuna. Alibis of Empire. Henry Maine and the Ends of Liberal Imperialism, 2010, Ch.3.
Robinson, Paul H. Structure and Function in Criminal Law, 1997.
Robinson, Paul H., and Markus Dirk Dubber. “The American Model Penal Code: A Brief Overview.” NCLR 10 (2007): 319.
Skinner, Stephen. “Tainted Law? The Italian Penal Code, Fascism and Democracy.” Intnl. Jnl. of Law in Context 7 (2011): 435.
Wechsler, Herbert. “The Challenge of a Model Penal Code.” Harvard LR 65 (1952): 1097.
Weiss, Gunther A. “The Enchantment of Codification in the Common Law World.” Yale Jnl. of Intnl. Law 25 (2000): 435-532
Wells, C. “Codification of the Criminal Law. Part 4 Restatement or Reform?.” Crim LR (1986): 314-323.
Wright, Barry. “Criminal Law Codification and Imperial Projects. The Self-Governing Jurisdiction Codes of the 1890s.” Legal History 12 (2008): 19-49.