رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C) با هدف اولیه ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در میادین نفتی، تشویق شرکت‌های معتبر جهت ورود به صنایع نفتی ایران، افزایش توانایی رقابت با نمونه قراردادهای کشورهای رقیب و افزایش سطح تولید در عین رعایت تولید صیانتی تدوین و ارائه شد. یکی از موضوعات مهم در تدوین این قراردادها، تطابق آن با الزامات حقوقی و قانونی داخلی است. به‌صورت کلی قوانین، قواعد و الزامات قانونی مختلفی بر صنایع نفت و گاز ایران حاکم است. بخشی از این الزامات گرفته‌شده از فقه، بخشی مستنبط از الزامات قانونی اساسی و الباقی مبتنی بر قوانین عادی مصوب مجلس است. علاوه‌بر‌آن الزاماتی در این صنعت وجود دارد که گرچه حداقل در حال حاضر متکی به مصوبات مجلس نیست اما به دلیل الزامات منافع ملی و یا سابقه قراردادهای ایران تبدیل به قواعد حقوقی شده‌اند. رعایت الزامات و تطبیق مفاد قراردادهای جدید با قوانین و مقررات داخلی اهمیت بالایی دارد که این پژوهش به دنبال بررسی آنان در قراردادهای جدید نفتی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Iran's Rights to Orbital Points from the Point of View of International Law

نویسندگان [English]

  • mahdi haghighian 1
  • Alireza Ebrahimgol 2
1 Ph.D. Student in Oil and Gas Law at Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor Assistant at Tehran University, Faculty of Law, College of Farabi, Qom, Iran
چکیده [English]

The geostationary orbit as a valuable and unique orbit exist around the earth and known as a limited natural resource. From past till now many countries have been contributed in many legal disputes about this orbit because of its ownership and legal status. one of the most important of these claims declare from equatorial countries that started their activities from 70`s decade seriously and result in issuance of Bogota declaration but their arguments confront with severe dissent of other countries and international jurists did not protect or accompany with their allegments.
These claims result in jurists and international society notice to find a suitable way to settlement these kinds of disputes and attempting to find a legal system to regulate the use of GSO.
Also our country Iran, confront with some challenges because of it’s orbit points, because of our delay to launch and stabilization of satellites in 26, 34 and 47 points, unfortunately we lost two of these orbit points and there is the risk of losing the other. This article discuss about the problem and the way we can keep our orbit points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geostationary Orbit
  • Bogota Declaration
  • The Legal Status of Geostationary Orbit
  • Iran’s Orbit Points

فهرست منابع

آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مصوب 03/11/1390 ـ به شماره 214287- ت 45880.
ابراهیمی، سید نصرالله، محمدحسن صادقی‌مقدم و نرگس سراج. «انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ‌های آن». فصلنامه حقوق42 (1391): 262-243.
امانی، مسعود. حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 1389.
ایران‌پور، فرهاد. تحلیل حقوقی قراردادهای نفتی. چاپ اول. تهران: نشر رخ‌داد نو، 1393.
درخشان، مسعود. «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی». مطالعات اقتصاد اسلامی 12 (1393): 52-7.
شیروی، عبدالحسین و فاطمه امین‌امجد. «سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز». مجله حقوق خصوصی 9 (1391): 34-5.
شیروی، عبدالحسین. حقوق نفت و گاز. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1393.
شیروی، عبدالحسین، نصرالله ابراهیمی و مجتبی اصغریان، مترجم. «اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل» مجله حقوق بین‌المللی 41 (1388): 262-243.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم.
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات.
قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست.
قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44.
قانون نفت 1353.
قانون نفت اصلاحی سال 1390.
قانون نفت مصوب 1366.
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
مصوبه شماره ۵۷۲۲۵/ت ۵۳۳۶۷هـ هیئت وزیران در مورد شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت.
نیکبخت، حمیدرضا، سید حسن موسوی. «اصول و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران». فصلنامه تحقیقات حقوقی 18 (1394): 69-35.