آثار حقوقی تصمیم خروج کشورهای آفریقایی از دیوان بین‌المللی کیفری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی مقطع دکترای حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پس از تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری و تحقق آرزوی چندین‌ساله جامعه جهانی مبنی بر وجود یک مرجع کیفری بین‌المللی، انتظار می‌رفت که این نهاد رفته‌رفته به نقطه عطفی برای مبارزه با بی‌کیفری در جهان تبدیل شود. به‌خصوص در رابطه با کشورهایی که از نقض شدید حقوق بشر رنج می‌برند؛ اما رسیدگی به پرونده‌هایی که موضوع آن صرفاً کشورهای آفریقایی است، اعتراض گروه قابل‌توجهی از کشورهای آفریقایی را برانگیخت. این گروه، دیوان را به گزینشی عمل کردن متهم می‌کنند و دیوان را وسیله‌ای در دست غرب، جهت اعمال تبعیض و بی‌عدالتی نسبت به مقامات و ملت‌های آفریقایی تلقی می‌کنند و از آن با عنوان استعمار نو یاد می‌کنند. لذا برای مقابله با آن ایدۀ خروج از اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را مطرح ساختند. عملی ساختن این ایده، بی‌تردید آثار حقوقی جدی و مهمی هم برای آینده دیوان و هم برای قاره آفریقا در پی خواهد داشت. در قبال این تصمیم، واکنش‌های تند و بعضاً شدیدی از سوی جامعه جهانی وجود داشته است که ادعای آفریقایی‌ها را مستند و مدلل نمی‌دانند و اساس ادعای آنان و تصمیم خروج را بهانه‌ای برای فرار از عدالت قلمداد می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Effects of African’s Withdrawal from the International Criminal Court

نویسنده [English]

  • Mohammad Alipour
Ph.D. Student at Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

After establishing the International Criminal Court (ICC), by passing the time, it was expected that ICC became turning point in terminating the impunity in the world. Especially in concern of those countries that suffer from human rights breaks. But as all of the cases that the ICC is currently investigating and prosecuting have to do with crimes allegedly committed in countries in Africa. This has raised questions as to whether this is an example of the selectivity of international criminal law. African nations believe that the International Criminal Court is targeting Africa in its prosecutions. The ICC has been undermining African states. So Africans Threat that they will withdraw from ICC. If they do, definitely, it will give rise to serious legal effects for both ICC and Africa. In other hands, this decision caused the serious protest around the world. This group believes that African’s claim is not reasonable and rational. This claim is only an excuse for quailing the justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Withdraw from Rome Statute
  • International Criminal Court
  • International Criminal Justice
  • Impunity

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
بیگ‌زاده، ابراهیم. «سازمان ملل متحد و محاکم کیفری بین‌المللی: تئوری و عمل». مجله تحقیقات حقوقی 18 (1375): 146-39.
پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه (شفقنا). «رئیس دستگاه اطلاعاتی رژیم قذافی در لیبی محاکمه می‌شود.» آخرین ویرایش 20 مهر 1392. .www.shafaqna.com/persian/law/item/54281
دلخوش، علیرضا. «ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین‌المللی: گامی شکننده به سوی جهانی‌سازی مقررات حقوق بشر». فصلنامه سیاست خارجی 96 (بهار 1390): 102-73.
رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین. «تأسیس دیوان کیفری آفریقایی: افسانه یا واقعیت؟». مجله حقوقی دادگستری 86 (تابستان 1393): 118-93.
زمانی، سید قاسم. «استقرار دیوان کیفری بین‌المللی: بیم‌ها و امیدها». مجله پژوهشهای حقوقی 2 (1381): 78-59.
زمانی، سید قاسم. «تهدید به عدم همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری و آینده مبهم عدالت کیفری در قاره سیاه». مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی 2 (پاییز و زمستان 1392): 68-43.
زمانی، سید قاسم. «شورای امنیت و ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان بین‌المللی کیفری». مجله پژوهشهای حقوقی 6 (پاییز و زمستان 1383): 90-61.
کیتی شیایزری و کریانگ ساک. حقوق بین‌المللی کیفری. چاپ اول. ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1384.
مبارک، عبدالقادر. «مخاصمات مسلحانه در آفریقا؛ نقش سازمان ملل متحد در پیشگیری، خاتمه و صلح‌سازی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، اسفند 1386.
ممتاز، جمشید، و امیر رنجبریان. حقوق بین‌الملل بشردوستانه «مخاصمات مسلحانه داخلی». تهران: میزان، 1387.
ب) منابع انگلیسی
African Union. “Assembly of the African Union.” July 25-27, 2010.https://au.int/sites/default/files/decisions/9630-assembly_en_25_27_july_2010_bcp_assembly_of_the_african_union_fifteenth_ordinary_session.pdf.
Almond, Christopher K. International Criminal Justice and the Politics of Compliance. London: Cornwell, 2010.
Bangamwabo, Francois-Xavier. International Criminal Justice and the Protection of Human Rights in Africa. Namibia: Macmillan Education Namibia, 2009.
Bantekas, Ilias. “The Contemporay Law of Superior Responsibility.” The American Journal of International Law, Washington 93(3) (1999): 573-595.
BBC. “African Union Urges ICC to Defer Uhuru Kenyatta Case.” Last Accessed June 10,2014.www.bbc.co.uk/persian/world/2014/04/140405_u07_rwanda_genocide_20th_rape_victim.shtml.
Bellamy, Alex, and Paul D. Williams. “The New Politics of Protection? Côte d’Ivoire, Libya and the Responsibility to Protect.” International Affairs 84(4) (2011): 825-850.
Bikundo, Edwin. “The International Criminal Court and Africa: Exemplary Justice.” Law and Critique 23(1) (2012): 21-41.
Cassese, Antonio, Paola Ggaeta, and John R.W.D Jones. The Rome Statute of International Criminal Court: a Commentary. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 2002.
Chatzipanagiotidou, Evropi. “Interview with Mrs Fatou Bensouda the Deputy Prosecutor of the InternationalCriminal Court (ICC) Studies in Ethnicity and Nationalism.” Studies in Ethnicity and Nationalism 11(1), 2011: 149-156.
Clark, J. N. “Justice and the International Criminal Court.” Journal of International Criminal Justice 9 (2011): 521-545.
Crey, Robert. Prosecuting International Crimes. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Dersso, Solomon. “The International Criminal Court’s Africa Problem.” June 12, 2013. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/06/201369851918549.html (Last Accessed March 15, 2015).
Du Plessis, Max, Tiyanjana Maluwa, and Annie O’Reilly. “Africa and the International Criminal Court.” p. 4, July 2013. www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/International%20Law/0713pp_iccafrica.pdf. (November 25, 2014).
Du Plessis, Max. “Implications of the AU Decision to Give the African Court Jurisdiction over International Crimes, No. 235.” p. 9. June 2012. http://www.issafrica.org/uploads/Paper235-AfricaCourt.pdf. (Last Accessed January 11, 2019).
EuroNews. “Luis Moreno Ocampo: Being a Prosecutor was a Great Privilege.” Last Accessed March 14, 2015. www.euronews.com/2012/06/15/luis-moreno-ocampo-being-a-prosecutor-was-a-great-privilege.
Frank, Thomas. The Power of Legitimacy among Nations. Oxford: Oxford University Press, 1990.
Genocide Watch. “The International Alliance to End Genocide.” Last Accessed January 11, 2019. http://www.genocidewatch.org/ethiopia.html.
Human Rights Watch. Last Accessed January 11, 2019. www.hrw.org/node/90620>.
ICC Forum. “Profile of Invited Expert “Margaret M.deGuzman” Professor at Temple University’s Beasley.” 12/03/2014. http://iccforum.com/user/9131.
International Criminal Court. “Background Information on the Situation in Uganda.” Last Accessed February 14, 2015. http://www.icccpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200204/Pages/situation%20index.aspx.
International Criminal Court. “ICC Prosecutor Ready with Evidence against Darfur War Criminals.” Last Accessed February 14, 2015. http://www.icccpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx.
International Criminal Court. “Understanding the International Criminal Court.” Last Accessed January 11, 2019.http://www.icccpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/Pages/situation%20icc-0205.aspx.
Jeet, Chandra. “International Criminal Justice: Issues and Perspectives, International Studies.” Jawaharlal Nehru University, New Delhi 44 (2007): 253-263.
Johnson, Larry D. “UN-based International Criminal Tribunals; How They Mix and Match.” Journal of International Law and Policy, Denver 36(1) (2008): 275-293.
JURIST, Legal News and Research. “Archive.” Last Accessed January 02, 2015. www.jurist.org/paperchase/indexarch.php.
Keppler, Elise. “Managing Setbacks for the International Criminal Court in Africa.” Journal of African Law Cambridge 56(1) (2012): 1-14.
Malone, Barry. “Africans Push UN to Call off 'Racist' Court.” November 15, 2013. https://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/11/africans-push-un-call-off-racist-court-2013111451110131757.html. (Last Accessed 2015/10/14).
Mpilo Tutu, Desmond. “ICC: A Blessing or Curse for Africa?” October 23, 2013. http://www.swradioafrica.com/Documents/Crisis%20Report%20Issue%20231.pdf. (Last Accessed January 02, 2015).
Mukum Mbaku, John. “Foresight Africa: Top Priorities for the Continent in 2014, International Justice: the International Criminal Court and Africa.” December 26, 2013. www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/foresight-africa-2014/03-foresight-international-criminal-court-africa-mbaku.pdf?la=en. (Accessed March 27, 2015).
Nalepa, Monika, and Emilia Justyna Powell. “The Role of Domestic Opposition and International Justice Regimes in Peaceful Transitions of Power.” Journal of Conflict Resolution, Maryland Sagepub 60 (2015): 1-28.
Rome Statute of the International Criminal Court 1998. U.N. Doc.
Sarkin, Jeremy. “The Role of the International Criminal Court (ICC) in Reducing Massive Human Rights Violations Such as Enforced Disappearances in Africa: Towards Developing Transitional Justice Strategies, Studies in Ethnicity and Nationalism.” Studies in Ethnicity and Nationalism 11(1) (2011): 130-142.
Schabas, William. An Introduction to the International Criminal Court. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Taddele Maru, Mehari. “The Future of the ICC and Africa: the Good, the Bad, and the Ugly.” October 11, 2013.www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/future-icc-africa-good-bad-ugly-20131011143130881924.html. (Last Accessed January 11, 2019).
Tams, Christian J. Prospect for Humanitarian Uses of Force, Realizing Utopia: The Future of International Law. Oxford: Oxford University Press, 2012.
The Observer. Last Accessed January 11, 2019. www.observer.ug/word=AFRICA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20/.
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.
Wemmers, Jo-Anne. “Victims and the International Criminal Court (ICC): Evaluating the Success of the ICC With Respect to Victims.International Review ofVictimology, Great Britain 16 (2009): 211-227.