جنایات جنگی سایبری؛ ویدئوهای جنایت بار دولت اسلامی و قوانین جنگ

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه ایندیانا ـ ایالات‌ متحده آمریکا

2 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دولت اسلامی، خشونت و توحش بی‌حدوحصر خود را با هدف تولید و انتشار جهانیِ ویدئوهایی که جنایات ارتکابی این دولت در آنها ضبط می‌شود، با فناوری‌های دیجیتالی و سایبری همراه ساخته است. مقالة پیش رو مبتنی بر این استدلال است که افرادی که در دولت اسلامی (داعش) اقدام به ساخت و انتشار این ویدئوهای جنایت‌بار می‌کنند، مطابق حقوق بین‌الملل، مرتکبین جنایات جنگی شناخته می‌شوند. مقالة حاضر در بخش اول، پس از معرفی پدیدة نوین ویدئوهای جنایت‌بار، در بخش دوم به بررسی ارتباط میان حقوق بین‌الملل و موضوع تبلیغات در زمان جنگ و صلح می‌پردازد. سپس در بخش سوم استدلال می‌کند که این ویدئوهای جنایت‌آمیز، ناقض قوانین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و از مصادیق جنایات جنگی هستند؛ و درنهایت (در بخش‌های چهارم و پنجم) با طرح انتقادات وارده به نظر و استدلال فوق و پاسخ به این نقدها، نتیجه‌گیری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyber War Crimes Islamic State Atrocity Videos and the Laws of War

نویسندگان [English]

  • David P. Fidler 1
  • Amin Zahmatkesh 2
1 Professor of International Law at the Indiana University Maurer School of Law, United States
2 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology at Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Islamic State has combined its extreme violence with digital and cyber technologies to produce and distribute globally videos recording atrocities it commits. This article argues that those in the Islamic State who make and distribute these atrocity videos are committing war crimes under international law. After introducing the unprecedented phenomenon the atrocity videos represent (i.), the article first examines the relationship between international law and propaganda in war and peace; (ii.) The article then argues the atrocity videos violate prohibitions in international humanitarian law and constitute war crimes; (iii.) The article concludes by presenting criticisms of this argument and responses to the critiques (iv.).

کلیدواژه‌ها [English]

  • War Crimes
  • Atrocity Videos
  • Propaganda
  • Human Dignity
  • International Humanitarian Law
  • Islamic State

فهرست منابع

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948.
Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism 2005.
Cryer, Robert, Hakan Friman, Darryl. Robinson, and Elizabeth Wilmshurst. An Introduction to International Criminal Law and Procedure. Third Edition. New York: Cambridge University Press, 2014.
David, Fidler. “Countering Islamic State Exploitation of the Internet.” Articles by Maurer Faculty 2609 (2015).
Geneva Conventions 1949.
Hague Convention (IV), Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land 1907.
Henckaerts, Jean Marie, and Louis Doswald Beck. Customary International Humanitarian Law. Vol. 1. New York: Cambridge University Press, 2005.
ICC - Elements of Crimes 2002.
ICTY. Prosecutor v. Stanislav Gali´c. November 30, 2006, Judgment on Appeal.
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965.
International Covenant on Civil and Political Rights 1966.
N. Schmitt, Michael. Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. New York: Cambridge University Press, 2013.
Protocol Additional I to the Geneva Conventions 1977.
Protocol Additional II to the Geneva Conventions 1977.
Rome Statute of the International Criminal Court 1998.
Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda 1994.
Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1993.
Timmermann, Wibke Kristin. “Incitement in International Criminal Law.” International Review of the Red Cross 864(88) (2006): 823-852.
UN Doc. A/HRC/27/CRP.3, 19 November 2014.
UN Doc. A/HRC/28/18, 13 March 2015.
Winter, Charlie. The Virtual ‘Caliphate’: Understanding Islamic State’s Propaganda Strategy. Quilliam Foundation, 2015.
Zelin, Aaron. “Picture or It Didn’t Happen: A Snapshot of the Islamic State’s Official Media Output.” Perspectives on Terrorism 9(4) (2015): 85-97.