پیشگیری از بزه‌دیدگی کارمندان دادگستری در ایران: مورد پژوهشی شهر بروجرد

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی، بروجرد، لرستان، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی، بروجرد، لرستان، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، لرستان، ایران

چکیده

باتوجه‌به اینکه بزه‌دیده، یکی از ارکان بسیاری از جرایم را تشکیل می‌دهد، امروزه تردیدی نیست که تحقیق درباره بزه‌دیدگان و نقش آنان در وقوع جرایم، از لوازم یک سیاست جنایی موفق است. در این میان، یکی از حوزه‌هایی که کمتر موردتوجه بوده است، حوزه بزه‌دیدگی در نظام دادگستری است. اهمیت مطالعه بزه‌دیدگی در نظام دادگستری از این جهت است که این نظام برای مقابله با قانون‌شکنی ایجاد شده، اما شواهد حاکی از وقوع میزان قابل‌توجهی از جرم و بزه‌دیدگی در خود این نظام است. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسشنامه و به شیوه تمام‌شماری، به بررسی عوامل بزه‌دیدگی کارمندان دادگستری شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل‌توجهی از کارمندان دادگستری شهر بروجرد (30 درصد کاملاً و 5/22 درصد تا حدودی) بزه‌دیده جرایم به‌ویژه جرم توهین و تحقیر واقع شده‌اند. به‌علاوه، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی‌های ارباب‌رجوع (به‌ویژه ناآگاهی ایشان)، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب، ویژگی‌های مکانی و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی، نقش مهمی در بزه‌دیدگی کارمندان دادگستری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention of Victimization of Judiciary's Staff in Iran: Case Study of Broujerd City

نویسندگان [English]

  • Javad Riahi 1
  • Esmaeil Sharifi 2
  • Azin Rouhani 3
1 Assistant Prof. of University of Ayatollah Ozma Broujerdi, Lorestan, Iran
2 Assistant Prof. of University of Ayatollah Ozma Broujerdi, Lorestan, Iran
3 Master in Criminal Law and Criminology from Broujerd Azad University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Since victim is one of the elements of many of crimes, nowadays, it is undoubtedly, necessary for a successful criminal policy to research about victims and their role in occurrence of crimes. In the meantime, victimization in judiciary is an area that has been less attended. The study of victimization in judiciary is important because, the judiciary has been established to encounter law-breaking, but, evidences indicate interesting amount of crime and victimization in judiciary itself. The present study, using technique of measurement and quantitative method and by means of questionnaire and all-counting method, has examined elements of victimization of judiciary's staff in Broujerd city in 1394. Results indicate that an interesting number of judiciary's staff in Broujerd city (30 percent fully and 22.5 percent more or less) have been victimized especially with regard to crime of insult. Also, the elements of nature of job, difficult conditions relative to job, specifications of clients (especially their ignorance), loss of enough and suitable equipment, specifications of location and weakness of protective measures and official control, have been an important role in victimization of judiciary's staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judiciary
  • Staff
  • Victim
  • Victimization
  • Insult
  • Borujerd City

فهرست منابع

احمدی، حبیب. جامعه‌شناسی انحرافات. ویرایش اول. تهران: سمت، 1384.
بوفارد، لیانا ای. «نقش‌آفرینی بزه­دیده در رخ دادن جرم». ترجمه لمیاء رستمی تبریزی در دانشنامه بزه­دیده‌شناسی و پیشگیری از جرم، به اهتمام علی­حسین نجفی ابرندآبادی. 1427-1421. تهران: میزان، 1393.
توجهی، عبدالعلی. «سیاست جنایی حمایت از بزه­دیدگان در اسناد و کنوانسیون­های بین­المللی». مجله مجتمع آموزش عالی قم 9 (1380): 65-51.
توجهی، عبدالعلی. «سیاست جنایی حمایت از بزه­دیدگان». مجله مجتمع آموزش عالی قم 4 (1378): 46-27.
چمپیون، دین جان. روش تحقیق در عدالت کیفری و جرم­شناسی. ویرایش اول. ترجمه علی شایان. تهران: دادگستر، 1387.
حافظ­نیا، محمدرضا. مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. ویرایش اول. تهران: سمت، 1383.
داوس، دی. ای.د. پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ویرایش اول. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی، 1389.
رایجیان اصلی، مهرداد. بزه­دیده­شناسی حمایتی. ویرایش دوم. تهران: دادگستر، 1390.
رضایی، معصومه. «بررسی جرم‌شناختی جرایم علیه وکلای دادگستری شهرهای اهواز و آبادان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بروجرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، 1395.
ریتزر، جورج و داگلاس گودمن. نظریه جامعه‌شناسی مدرن. ویرایش اول. ترجمه خلیل میرزایی و عباس لطفی‌زاده. تهران: جامعه‌شناسان، 1390.
ریتزر، جورج. نظریه­های جامعه­شناسی در دوران معاصر. ویرایش اول. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر علمی، 1382.
ستوده، هدایت‌الله. آسیب‌شناسی اجتماعی. ویرایش اول. تهران: آوای نور، 1389.
سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی. روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. ویرایش اول. تهران: آگاه، 1380.
سلطانی، مهدی. حقوق جزای عمومی. ویرایش اول. تهران: دادگستر، 1394.
سلیمی، علی، محمد داوری. جامعه‌شناسی کجروی. ویرایش اول. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385.
سوتیل، کیت، مویرا پیلو و کلر تیلور. شناخت جرم‌شناسی. ویرایش اول. ترجمه میر روح‌الله صدیق. تهران: دادگستر، 1388.
شیخاوندی، داور. جامعه‌شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران. ویرایش اول. تهران: قطره، 1386.
صادقی فسائی، سهیلا، زهرا میرحسینی. «بررسی عوامل مؤثر بر بزه‌دیدگی زنان شهر تهران». فصلنامه زن در توسعه و سیاست 1 (1390): 62-35.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله. آسیب‌شناسی اجتماعی. ویرایش اول. تهران: سمت، 1388.
قاسمی تاج­امیر، سعیده. «بزه‌دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف بروجرد». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بروجرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، 1394.
کاظمی، اصغر. «اروینگ گافمن». پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، دسترسی 19/05/1395،
کوسن، موریس. اصول جرم‌شناسی. ویرایش سوم. ترجمه میرروح‌الله صدیق. تهران: دادگستر، 1394.
کی­نیا، مهدی. «بزه­دیده شناسی یا مجنی‌ٌعلیه‌شناسی». نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری 1 (1370): 43-31.
لپز، ژرار و ژینا فیلیزولا. بزه­دیده وبزه­دیده­شناسی. ویرایش دوم. ترجمه روح‌الدین کردعلیوند و احمد محمدی. تهران: مجد، 1392.
مرادی، غلامرضا. «بزه‌دیدگی قضات و کارمندان دادگاه­ها و دادسراهای شهرهای اندیمشک، دزفول و شوش دانیال». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بروجرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، 1395.
نجفی ابرندآبادی، علی­حسین و حمید هاشم بیگی. دانشنامة جرم­شناسی. ویرایش اول. تهران: دانشگاه شهید بهشتی و گنج دانش، 1377.
نجفی‌ابرندآبادی، علی­حسین. تقریرات درس جرم‌شناسی (بزه­دیده­شناسی علت­شناختی). ویرایش اول. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1386.
نظری، سجاد. «بزه‌دیدگی قضات و کارمندان دادگاه­ها و دادسراهای نظامی شهرستان اهواز». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بروجرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، 1395.
والک لیت، ساندرا. شناخت جرم‌شناسی. ویرایش اول. ترجمه حمیدرضا ملک­محمدی. تهران: میزان، 1386.
وایت، رابرت داگلاس و فیونا هینز. جرم و جرم­شناسی. ویرایش دوم. ترجمه علی سلیمی، محسن کارخانه و فرید مخاطب قمی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385.
ولد، جرج، توماس برنارد و جفری اسنیپس. جرم‌شناسی نظری. ویرایش دوم. ترجمه علی شجاعی. تهران: سمت، 1394.
ویلکاکس، پامیلا. «نظریه­های بزه دیدگی». ترجمه اکبر وروایی، در دانشنامه بزه­دیده شناسی و پیشگیری از جرم، به اهتمام علی­حسین نجفی ابرندآبادی. 1393-1383. تهران: میزان، 1393.
وینفری، توماس. ال. نظریه­های جرم‌شناسی. ویرایش اول. ترجمه سید رضا افتخاری. گناباد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، 1388.