نویسنده = رضا احدی
امکان سنجی ارتکاب جنایات جنگی و علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در چارچوب اساسنامه رم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.145225

رضا احدی؛ مهدی حاتمی


بازکاوی عنصر روانی در جرایم با مسئولیت مطلق با تأکید بر جرایم علیه محیط‌زیست‬‬‬

دوره 19، شماره 43، مهر 1399، صفحه 71-99

رضا احدی؛ محمدباقر رستگار مهجن آبادی؛ حسن طغرانگار