نویسنده = محمد تقی علوی
سیر تقنینی اکوساید در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک به سوی مدار تطبیق و تعادل با اساسنامه رم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.48300/jlr.2023.369281.2201

مهراد روزبه؛ نیوشا قهرمانی افشار؛ عباسعلی اکبری؛ محمد تقی علوی


امکان سنجی تأمین ارزش، در تعهد پولی با رویکردی بر ماهیت تعهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.48300/jlr.2023.416297.2440

علی اصغر اسکندری پسیان؛ مرتضی حاجی پور؛ سیدمحمد تقی علوی هشتجین


اکوساید در پرتو حقوق کیفری با تکوین رفتارهای جنایی در انحطاط محیط زیست

دوره 22، شماره 56، اسفند 1402، صفحه 493-532

10.48300/jlr.2023.408115.2401

مهراد روزبه؛ نیوشا قهرمانی افشار؛ عباسعلی اکبری؛ محمد تقی علوی