کلیدواژه‌ها = اشتباه
اثر حقوقی اشتباه در واقعه حقوقی ایفای ناروا در قلمرو حقوق تامین اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.353115.2129

محمدحسین خادمی آراسته؛ بیژن حاجی عزیزی؛ احمد رضوانی مفرد