تحولات قانون صدور چک در از منظر اصل شفافیت نظام پرداخت با تأکید بر سند اصول اساسی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.401972.2364

مریم علیمحمدی؛ محمدرضا پاسبان؛ عباس طوسی


وظیفه هشداردهی عوارض ناخواسته دارویی از منظر قوانین،رویه جاری و دستورالعمل های مرتبط با رویکردی بر حقوق تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.360158.2161

میلاد مشایخ؛ ولی اسلامی


نقش سازمان های بین المللی در ارتقاء و ترویج حقوق مصرف کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48300/jlr.2023.408742.2409

نرگس رزم توز؛ فاطمه فتح پور


علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از طریق بیت‌کوین در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48300/jlr.2023.408518.2406

فاطمه گیلک؛ داود خاکسار


اجرای حبس در سایه نظام زندانبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48300/jlr.2023.407527.2397

علی فرهادی


دفاع مشروع افراطی در فرایند رسیدگی کیفری ایران (با تاکیدبر قتل عمد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48300/jlr.2023.395452.2337

سعید قائدی


مطالعه فصل مشترک صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1402

10.48300/jlr.2022.355012.2145

علی قربان پور


امکان‌سنجی توسعه مسئولیت بین‌المللی بابت اعمال فوق‌العاده خطرناک به حوزه اپیدمی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.48300/jlr.2021.304414.1770

سیامک کریمی


تحکیم صلح و امنیت بین المللی از طریق درک پیوند توسعه پایدار و امنیت آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.48300/jlr.2022.322227.1901

سمیه اصلانی اسلمرز؛ سمانه رحمتی فر؛ شهرام زرنشان


سیاستگذاری پولی وتحلیل حقوقی نقش قوه مقننه و مجریه در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.48300/jlr.2023.405218.2382

پریسا قربانی زیردهی؛ علیرضا مسعودی؛ محمود باقری؛ حسین قربانیان