نویسنده = سپهر حسن خان پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی

دوره 18، شماره 37، بهار 1398، صفحه 107-126

سپهر حسن خان پور؛ امیرحسین حقیقی