کلیدواژه‌ها = صدمه بدنی
تعداد مقالات: 1
1. قتل و صدمه بدنی در منازعه

دوره 7، شماره 14، پاییز 1387، صفحه 49-69

منصور رحمدل