کلیدواژه‌ها = اجرایی
تعداد مقالات: 1
1. اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 123-143

رسول پروین؛ امین پاهکیده؛ الهه اعتمادی