کلیدواژه‌ها = i.p.c
تعداد مقالات: 2
1. رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1397

مهدی حقیقیان؛ علیرضا ابراهیم گل


2. رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 87-105

مهدی حقیقیان؛ علیرضا ابراهیم گل