نویسنده = مسعود راعی دهقی
تعهد به همکاری بین المللی در زمان وقوع بلایا

دوره 22، شماره 55، آذر 1402، صفحه 49-80

10.48300/jlr.2022.345764.2077

مهسا خواجه؛ مسعود راعی؛ علیرضا انصاری مهیاری


بررسی رویکرد قواعد عرفی حقوق بین‌الملل محیط زیست در تغییرات اقلیمی

دوره 22، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 201-232

10.48300/jlr.2022.334149.1997

مسعود راعی دهقی؛ فرهاد همتی گل سفیدی؛ علیرضا آرش پور


فساد به مثابه جنایت علیه بشریت و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آن

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 91-118

10.48300/jlr.2021.283871.1642

عیسی کوهستانی فر؛ هیبت الله نژندی منش؛ مسعود راعی