کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
امکان سنجی قتل از طریق فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.283231.1631

پیمان نخعی مقدم


بررسی تطبیقی حمایت از حق تصویر کودکان در فضای مجازی

دوره 22، شماره 56، اسفند 1402، صفحه 263-294

10.48300/jlr.2022.325738.1929

مریم غنی زاده بافقی؛ فاطمه چاجی


جایگاه حمایتهای حقوقی از کودکان در فضای مجازی با تأکید بر حق تربیت دینی

دوره 21، شماره 50، مرداد 1401، صفحه 457-494

10.48300/jlr.2021.279730.1619

محمدعلی بادامی؛ محمد مهدی مقدادی؛ مرضیه پیله ور


رویکرد چماق و هویج در حمایت ازحقوق مؤلف در فضای مجازی

دوره 18، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 55-87

10.48300/jlr.2020.104226

محمدهادی میرشمسی؛ فاطمه مهدی برزی


ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهای الکترونیکی

دوره 17، شماره 33، اردیبهشت 1397، صفحه 27-54

10.48300/jlr.2018.65509

سید الهام‌الدین شریفی؛ گلناز بیرمی