کلیدواژه‌ها = بزه‌دیدگی
بسترهای همگرایی و واگرایی فمینیسم و عدالت ترمیمی در مواجهه با خشونت خانوادگی علیه زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.328269.1950

مژگان نعمتی


پیشگیری از بزه‌دیدگی کارمندان دادگستری در ایران: مورد پژوهشی شهر بروجرد

دوره 18، شماره 39، آبان 1398، صفحه 271-301

جواد ریاحی؛ اسماعیل شریفی؛ آذین روحانی