کلیدواژه‌ها = اتحادیه اروپا
محدودیت های پلتفرم های دیجیتال در قانون بازار دیجیتال اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.48300/jlr.2022.374563.2216

علی نخجوانی


وضعیت حقوقی استیبل کوین در ایران و اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.381898.2266

علی نخجوانی؛ مجید وزیری


نقش سازمان های بین المللی در ارتقاء و ترویج حقوق مصرف کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48300/jlr.2023.408742.2409

نرگس رزم توز؛ فاطمه فتح پور


فرسایش حقوق مالکیت فکری

دوره 19، شماره 43، مهر 1399، صفحه 373-391

10.48300/jlr.2020.114218

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ عمید صالحی‌راد