کلیدواژه‌ها = توقف
آثار حقوقی بازسازی شرکت‌های تجاری در نظام حقوقی آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.342258.2056

محسن ناظمی زاده؛ محمدرضا پاسبان؛ علی رادان جبلی


اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی

دوره 18، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 265-296

10.48300/jlr.2020.104236

سام محمدی؛ امید جمشیدی؛ مادح جمشیدی