کلیدواژه‌ها = حقوق بشردوستانه
تروریست‌های جوان یا کودک‌سربازها؟ کودکان داعشی، حقوق بین‌الملل و قربانی شدن*

دوره 19، شماره 44، دی 1399، صفحه 345-368

سیّد صادق موسوی نژاد؛ کنارد نیاموتاتا


ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 199-242

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد