کلیدواژه‌ها = مطالعه تطبیقی
چالش‌های داوری سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.323680.1916

مصطفی السان؛ زریر نگین تاجی


مسؤولیت غیرقراردادی نقض حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.334302.2003

محسن صادقی؛ مائده صفری؛ سارا مولاپناه


مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک و نوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 22، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 233-259

10.48300/jlr.2022.315959.1861

محمود ولی زاده؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی