کلیدواژه‌ها = مجازات
اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست‌گذاری کیفری در زمینه‌‌ی مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.354357.2188

ملیکا خلیل ‌اللهی؛ محسن صادقی؛ شهلا معظمی


اثر بازدارندگی در نظریه های کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.48300/jlr.2023.396748.2342

آزاده دهقان فر؛ امیر پاک نهاد؛ امیر ایروانیان