کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت نفت

دوره 16، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 107-121

حمید باقرزاده؛ راحله سید مرتضی حسینی


3. پیشگیری‌ از مالیات‌ مضاعف‌ در حقوق مالیاتی‌ ایران‌

دوره 5، شماره 10، مهر 1385، صفحه 225-254

محسن‌ باباخانی‌


4. بررسی مقررات مالیاتی در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن

دوره 5، شماره 10، مهر 1385، صفحه 275-296

بهنام غفاری فارسانی؛ محسن صادقی