کلیدواژه‌ها = میراث فرهنگی
بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع ثبت آثارملّی با تاکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.326242.1935

سروش عریان؛ هدیه سادات میرترابی


نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.48300/jlr.2023.375326.2224

باقر بیدقی؛ پیمان بلوری؛ مالک ذوالقدر


شمشیر کند عدالت در صیانت از میراث فرهنگی

دوره 10، شماره 20، مهر 1390، صفحه 129-149

محمدهادی ذاکرحسین