کلیدواژه‌ها = داوری
تعداد مقالات: 5
2. بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی

دوره 18، شماره 37، بهار 1398، صفحه 107-126

سپهر حسن خان پور؛ امیرحسین حقیقی


3. ابعاد حقوقی اختلاف چین و همسایگان آن در مورد جزایر اسپراتلی

دوره 17، شماره 33، بهار 1397، صفحه 229-251

نسیم زرگری‌نژاد


4. داوری‌های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی

دوره 10، شماره 19، بهار 1390، صفحه 11-42

جواد کاشانی؛ مهدی شیخیانی


5. حل اختلافات سرمایه‌گذاری در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن

دوره 8، شماره 16، پاییز 1388، صفحه 379-397

محسن صادقی؛ بهنام غفاری فارسانی