کلیدواژه‌ها = پولشویی
استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک‌محور (RBA) در ساختار نظارتی-کنترلی ضد پولشویی و موضع تقنینی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.48300/jlr.2023.365348.2186

امیر جمالی حاجیانی؛ اسماعیل عبدالهی؛ احمد میرزایی


علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از طریق بیت‌کوین در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48300/jlr.2023.408518.2406

فاطمه گیلک؛ داود خاکسار


آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.48300/jlr.2023.335319.2020

علیرضا اخلاق دوست؛ علی فقیه حبیبی


پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری

دوره 21، شماره 50، مرداد 1401، صفحه 157-185

10.48300/jlr.2022.153746

غزاله علیزاده؛ هوشنگ شامبیاتی؛ صادق سلیمی


نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 299-322

10.48300/jlr.2021.129442

حبیب الله حبیبی؛ شهرام زرنشان