کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری خارجی
انصاف و عدالت در رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.48300/jlr.2023.388070.2301

فاطمه نیاورانی؛ فتح الله رحیمی؛ توکل حبیب زاده


نظم حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا و استانداردهای حمایت از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.48300/jlr.2024.423491.2485

فاطمه نیاورانی؛ فتح اله رحیمی؛ توکل حبیب زاده