کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
تحدید حق دادخواهی دانشگاهیان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی!؟

دوره 8، شماره 15، فروردین 1388، صفحه 419-433

کیوان صداقتی؛ زهره امیرآفتابی


ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری

دوره 6، شماره 11، فروردین 1386، صفحه 373-389

گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشکده حقوقی شهردانش


آئین دادرسی مالیاتی در ایران (ساختار، اصول راهبردی، مشکلات و موانع)

دوره 5، شماره 10، مهر 1385، صفحه 255-273

علی تازیکی‌نژاد؛ جعفر شفیعی سردشت