کلیدواژه‌ها = دیوان کیفری بین المللی
امکان سنجی رسیدگی به اتهام نسل کشی اویغورها در دیوان کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.356840.2157

حسین آقایی جنت مکان؛ نورمحمد نوروزی


دولت بودنِ فلسطین و اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با تأکید بر رأی شعبه مقدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.48300/jlr.2022.367714.2197

ساوالان محمدزاده؛ سید طه موسوی میرکلائی؛ کیوان اقبالی


سیر تقنینی اکوساید در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک به سوی مدار تطبیق و تعادل با اساسنامه رم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.48300/jlr.2023.369281.2201

مهراد روزبه؛ نیوشا قهرمانی افشار؛ عباسعلی اکبری؛ محمد تقی علوی


استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی

دوره 13، شماره 26، مهر 1393، صفحه 5-40

همایون حبیبی؛ صالحه رمضانی