کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسئولیت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

10.48300/jlr.2022.316752.1869

مهرداد پاکزاد؛ الیاس یاری؛ مهدی طالقان غفاری؛ ابوذر طالقان غفاری


مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران و فرانسه

دوره 18، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 351-368

محسن خانی پور؛ زهره رحمانی