کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
تاثیر توزیع خسارت بر کارکرد بازدارندگی مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.48300/jlr.2023.353996.2136

نگین غلامی؛ محمد مولودی


مسئولیت مدنی اشخاص مرتبط با انتقال خون با اختصاص بر بخش بانک خون در شرایط کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.48300/jlr.2023.370613.2206

سمانه ذوالفقاری؛ عبدالرضا فرهادیان


مصالحه‌ی غرامت در مسوولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.48300/jlr.2023.399392.2361

محمد غلامعلی زاده؛ آرمین اخترکاوان