کلیدواژه‌ها = سازمان ملل متحد
نقش نهاد داوری بین المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.48300/jlr.2021.300643.1745

عرفان میرزازاده؛ سیّدقاسم زمانی؛ محسن محبی؛ فتح الله رحیمی


نقش سازمان های بین المللی در ارتقاء و ترویج حقوق مصرف کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48300/jlr.2023.408742.2409

نرگس رزم توز؛ فاطمه فتح پور


دکترین خروج از صلاحیت در چهارچوب حقوقی سازمان ملل متحد

دوره 21، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 147-187

10.48300/jlr.2022.298547.1727

کیانا دریابیگی؛ سیما مرادی نسب


صلح و حقوق بشر در برنامه درسی با تأکید بر اسناد بین‌المللی

دوره 10، شماره 20، مهر 1390، صفحه 97-126

همایون مافی؛ حسین کاویار