دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 1-277 
3. تأمّلی بر انحلال سازمان‌های بین‌المللی

صفحه 55-80

منصور جباری؛ مسعود احسن‌نژاد


5. جرم‌شناسی مدرن و روابط متقابل میان جرایم

صفحه 99-113

علیرضا میلانی؛ محمد حاجی قاسمی اردبیلی


11. بررسی بزه‌های ناتمام در حقوق کیفری ایران

صفحه 253-277

علیرضا رحمانی نعیم‌آبادی