کلیدواژه‌ها = ورشکستگی
مطالعه تطبیقی اعتراض ثالث به ورشکستگی در حقوق ایران، مصر و الجزایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.394808.2333

مصطفی السان؛ محمدرضا اکبری


اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی

دوره 18، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 265-296

10.48300/jlr.2020.104236

سام محمدی؛ امید جمشیدی؛ مادح جمشیدی


اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 171-198

10.48300/jlr.2018.79342

نعمت‌اله حاجعلی؛ ابوذر کوهنورد


ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از قانون تجارت تا قانون مجازات اسلامی

دوره 10، شماره 20، مهر 1390، صفحه 23-44

محمدعلی جاهد؛ رامین علیزاده مهدی‌پستی


ورشکستگی به تقلب

دوره 3، شماره 6، مهر 1383، صفحه 155-173

منصور رحمدل