کلیدواژه‌ها = ورشکستگی
تعداد مقالات: 7
1. ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی

دوره 20، شماره 46، تابستان 1400، صفحه 139-168

10.48300/jlr.2021.132616

دانیال نصیری؛ عزت الله نصیری


2. حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید

دوره 19، شماره 41، بهار 1399، صفحه 321-351

مریم مرادی؛ رسول پروین


3. اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی

دوره 18، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 265-296

سام محمدی؛ امید جمشیدی؛ مادح جمشیدی


4. اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 171-198

نعمت‌اله حاجعلی؛ ابوذر کوهنورد


6. ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از قانون تجارت تا قانون مجازات اسلامی

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 23-44

محمدعلی جاهد؛ رامین علیزاده مهدی‌پستی


7. ورشکستگی به تقلب

دوره 3، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 155-173

منصور رحمدل