کلیدواژه‌ها = سازمان جهانی تجارت
تعداد مقالات: 8
2. ارتباط حق بر غذا و سیاست‌های تجارت جهانی کشاورزی: تعامل یا تقابل؟

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 55-82

فرهاد طلایی؛ علی رزم‌خواه


4. چالش های سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزۀ نفت

دوره 13، شماره 25، بهار 1393، صفحه 34-66

محمد آقایی


5. چالش‌های فراروی نقض موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت

دوره 12، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 39-70

مجتبی مروّت


8. تعامل سازمان‌های غیردولتی با سازمان جهانی تجارت

دوره 8، شماره 15، بهار 1388، صفحه 293-320

آرامش شهبازی