کلیدواژه‌ها = ایران
تاثیـر قاعـده‌ی احسان بر مسئولیت پزشک؛ موردپژوهی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.353233.2130

فاطمه علی زاده؛ اردوان ارژنگ؛ رسول رفیعی


در جست‌وجوی دولت مدرن در ایران: سرنوشت لویاتان ایرانی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 41-86

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت


آنچه از نظام آموزشی حقوق در انگلستان آموختم

دوره 12، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 215-233

ضحی عبدالعلی‌زاده؛ ستاره ساعدی عراقی


موانع تشکیل و کارآمدی سازمان‌های غیردولتی در ایران

دوره 8، شماره 15، فروردین 1388، صفحه 375-407

طیبه واعظی؛ محسن صادقی


عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته‌ای ایران: از ارجاع تا تحریم

دوره 5، شماره 10، مهر 1385، صفحه 15-54

سیّدقاسم زمانی؛ سیّدحسین سادات میدانی