کلیدواژه‌ها = ایران
تاثیـر قاعـده‌ی احسان بر مسئولیت پزشک؛ موردپژوهی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.353233.2130

فاطمه علی زاده؛ اردوان ارژنگ؛ رسول رفیعی


نقش کشورهای اطراف تحریم در اثر بخشی تحریم‌های یکجانبه (با تکیه بر تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.48300/jlr.2023.381563.2263

عهدیه زنگی اهرمی؛ احد باقرزاده؛ حمید عزیزی مرادپور


چالش‌های استرداد دارایی ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.401637.2362

سید وحید کاظمی؛ محمد روحانی مقدم؛ عسل عظیمیان


در جست‌وجوی دولت مدرن در ایران: سرنوشت لویاتان ایرانی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 41-86

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت


آنچه از نظام آموزشی حقوق در انگلستان آموختم

دوره 12، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 215-233

ضحی عبدالعلی‌زاده؛ ستاره ساعدی عراقی


موانع تشکیل و کارآمدی سازمان‌های غیردولتی در ایران

دوره 8، شماره 15، فروردین 1388، صفحه 375-407

طیبه واعظی؛ محسن صادقی


عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته‌ای ایران: از ارجاع تا تحریم

دوره 5، شماره 10، مهر 1385، صفحه 15-54

سیّدقاسم زمانی؛ سیّدحسین سادات میدانی