کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل
تعداد مقالات: 20
2. بررسی ابعاد حقوقی حضور ایران در سوریه از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 20، شماره 46، تابستان 1400، صفحه 283-302

10.48300/jlr.2021.132622

پریچهر قنبری؛ حسین فرهادی بابادی


3. نظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن

دوره 19، شماره 41، بهار 1399، صفحه 7-32

حسین شریفی طرازکوهی؛ حجت سلیمی ترکمانی


4. توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 7-32

حسین یزدانی؛ حسین آل کجباف؛ سید قاسم زمانی؛ حسن سواری


5. حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-128

حوریه حسینی اکبرنژاد؛ هاله حسینی اکبرنژاد


6. حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-105

سیّدیاسر ضیایی


9. آسیب‌شناسی قوانین حمایت از میراث فرهنگی

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 261-280

شیدا برادران بزاز


11. آلودگی هوای تهران و حق شهروندان بر محیط زیست سالم

دوره 9، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 175-202

سیّد عباس پورهاشمی؛ لعبت تقوی؛ یلدا خلعتبری؛ سحر زارعی


13. ملاحظاتی پیرامون «نظریه مشورتی کوزوو (2010)»

دوره 9، شماره 17، بهار 1389، صفحه 499-526

عبدالله عابدینی


16. وضعیت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

دوره 8، شماره 15، بهار 1388، صفحه 263-291

سیّدیاسر ضیایی؛ سید هادی پژومان


20. عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته‌ای ایران: از ارجاع تا تحریم

دوره 5، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 15-54

سیّدقاسم زمانی؛ سیّدحسین سادات میدانی