ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از قانون تجارت تا قانون مجازات اسلامی

دوره 10، شماره 20، مهر 1390، صفحه 23-44

محمدعلی جاهد؛ رامین علیزاده مهدی‌پستی


پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 23-54

10.48300/jlr.2021.129337

ابراهیم قدسی؛ بهروز قلیزاده؛ عاطفه شیخ اسلامی


ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهای الکترونیکی

دوره 17، شماره 33، اردیبهشت 1397، صفحه 27-54

10.48300/jlr.2018.65509

سید الهام‌الدین شریفی؛ گلناز بیرمی


حقوق دفاعی متهم در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

دوره 9، شماره 18، مهر 1389، صفحه 29-42

احمد خسروی؛ سیدسجاد کاظمی‌سرکانه؛ مجتبی ‌نقدی‌نژاد


بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران

دوره 19، شماره 43، مهر 1399، صفحه 29-43

10.48300/jlr.2020.114174

مرتضی ثروتی بی نیاز؛ فریدون جعفری


شیوه‌های مقررات‌گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در تلویزیون

دوره 15، شماره 30، مهر 1395، صفحه 33-53

باقر انصاری؛ منیژه هاشمیان


بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک

دوره 6، شماره 12، مهر 1386، صفحه 33-55

مهدی اعتمادی؛ علی تازیکی‌نژاد


کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)

دوره 3، شماره 6، مهر 1383، صفحه 33-60

عبدالله خدابخشی‌ شلمزاری؛ نیره‌ عابدین‌ زاده‌ شهری‌


تأثیر تحریم‌ها بر داوری‌‌‌ تجاری بین‌المللی

دوره 21، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 33-64

10.48300/jlr.2021.299204.1736

عرفان میرزازاده؛ سیّدقاسم زمانی؛ محسن محبی؛ فتح الله رحیمی