تعداد مقالات: 576
52. حقوق دفاعی متهم در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

دوره 9، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 29-42

احمد خسروی؛ سیدسجاد کاظمی‌سرکانه؛ مجتبی ‌نقدی‌نژاد


53. حق بایع برای رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز 1388، صفحه 29-46

حمید ابهری؛ فرخنده روح‌اللهی


57. آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بر روی خدمات حمل‌ونقل دریایی (کشتیرانی)

دوره 18، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 31-53

امیرهوشنگ فتحی زاده؛ عقیل اسماعیلی عطاآبادی


58. شیوه‌های مقررات‌گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در تلویزیون

دوره 15، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 33-53

باقر انصاری؛ منیژه هاشمیان


59. بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک

دوره 6، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 33-55

مهدی اعتمادی؛ علی تازیکی‌نژاد


60. کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)

دوره 3، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 33-60

عبدالله خدابخشی‌ شلمزاری؛ نیره‌ عابدین‌ زاده‌ شهری‌


63. بررسی و تحلیل زبان علم حقوق ایران در پرتو زبان‌های علمی مدرن

دوره 11، شماره 21، بهار 1391، صفحه 35-56

حسین سیمایی صراف؛ حامد ملکشاهی


66. تحلیل ابعاد حقوقی فناوری زیستی تراریخت از منظر امنیت غذایی

دوره 17، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 37-53

نجمه رزمخواه؛ بهاره حیدری


67. تروریسم دولتی: پندار یا واقعیت؟!

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 37-67

نواب محمدی ده چشمه


69. در جست‌وجوی دولت مدرن در ایران: سرنوشت لویاتان ایرانی

دوره 12، شماره 23، بهار 1392، صفحه 41-86

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت


71. مفهوم طلاق و موجبات آن در حقوق ایران و انگلیس

دوره 10، شماره 19، بهار 1390، صفحه 43-57

حسین سیمایی صرّاف؛ مریم فخاریان


72. تشکیل‌ قرارداد در فضای‌ سایبر

دوره 5، شماره 9، بهار 1385، صفحه 43-62

ماشاءالله بناء نیاسری‌


74. کاهش فقر؛ دستورالعملی برای توسعه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-77

رضا اسلامی؛ مهشید آجلی لاهیجی


75. قتل و صدمه بدنی در منازعه

دوره 7، شماره 14، پاییز 1387، صفحه 49-69

منصور رحمدل